Clasificació de residus de cartutxos
Clasificació de residus de cartutxos

Com es classifiquen els residus de cartutxos?

A Europa, els cartutxos buits són considerats com “residus industrials ordinaris”.

La directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu recomana una priorització en el marc del tractament dels residus amb el següent ordre d’importància:

  1. La prevenció dels residus
  2. La reutilització
  3. El reciclatge
  4. La valoració
  5. L’eliminació dels residus

FBO se situa en el segon nivell per recollir els cartutxos buits i facilitar la seva reutilització.

Cada any a Europa, més de 400 milions de cartutxos es fan servir, només un 18% és recollit per a la seva reutilització. És un percentatge molt baix, sabent que es requereixen 1000 anys a la natura per tal d’absorbir completament les restes d’un cartutx de tòner…