Com es valoren els residus de cartutxos?

Per a una valoració eficient d’aquests residus, la classificació i la selecció inicial han de ser perfectament observades.

A cada tipus de qualitat de residus correspon una sortida específica:

Reutilització

Els cartutxos en perfecte estat són reciclats o renovats.

Reciclatge

Els cartutxos trencats són desmantellats, metalls d’una banda i plàstics de l’altra, per a la seva reutilització posterior com a matèria primera en la fabricació, per exemple, de bancs de jardí o de para-xocs.

FBO s’especialitza en la “reutilització” dels cartutxos d’impressora.