Vol col·laborar amb el medi ambient?

No tiri els seus cartutxos buits, nosaltres els hi recollim.

Si són nous, estan plens i ja no els pot utilitzar, nosaltres els hi comprem.

Outlet de cartutxos originals plens, de sobrestock, nosaltres els hi venem.

A més li ajudem amb la legalitat mediambiental, nosaltres la hi gestionem.