1

Recollim

Cartutxos
buits

d’Impressora

2

Comprem

Cartutxos
originals

sense utilitzar

3

Venem

Outlet de
Cartutxos
originals

4

Gestió

de Residus
per a les
Empreses